Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1048
Název záměru: Obytná skupina 57 RD, Kvítkov u Modlan technická infrastruktura, k.ú. Kvítkov u Modlan
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/108
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceModlanyKvítkov u Modlan
Poznámka: Rozhodnutí zrušeno dle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem z 22. 1. 2019, čj. 15 A 218/2018 - 64. Rozsudek byl však na základě kasační stížnosti zrušen a vrácen rozsudkem NSS č. 8 As 34/2019-46 ze dne 17. června 2020 Krajskému soudu k novému projednání.
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.05.2018 10:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ALl ALl, B.10 H.10 St. 101, 86001 Alrumaithiya, Kuvajt
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.03.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 05.04.2018
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Text oznámení záměru: ULK1048_oznameni.zip (1847 kB) - 27.02.2018 13:11:04
Informace o oznámení: ULK1048_infOznam.zip (470 kB) - 06.03.2018 09:44:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.05.2018
Datum nabytí právní moci: 31.08.2018
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1048_zjistovaci.zip (3545 kB) - 23.05.2018 10:10:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: