Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK667
Název záměru: SBĚRNÝ DVŮR a RE-USE CENTRUM, Londýnská ulice, Liberec – pobočka hlavního sběrného dvora Ampérova ulice, Liberec
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecLiberecRůžodol I
Poznámka: k. ú.: Růžodol I. a Staré Pavlovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.01.2019 12:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
IČ oznamovatele: 45809712
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.12.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 03.01.2019
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Text oznámení záměru: LBK667_oznameni.zip (12683 kB) - 05.12.2018 08:56:05
Informace o oznámení: LBK667_infOznam.pdf (235 kB) - 05.12.2018 08:56:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.01.2019
Datum nabytí právní moci: 19.02.2019
Závěry zjišťovacího řízení: LBK667_zjistovaci.pdf (755 kB) - 18.01.2019 12:13:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: