Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK325
Název záměru: Obvodová městská sběrná komunikace MÚK Svárov (I/35) - Horní Hanychov - MÚK Doubí (I/35) - II. etapa
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: LBK325_duvodyUkonceni.pdf (71 kB) - 01.02.2016 16:52:47
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecLiberecDoubí u Liberce
Liberecký krajLiberecLiberecHorní Hanychov
Liberecký krajLiberecLiberecKarlinky
Liberecký krajLiberecLiberecOstašov u Liberce
Liberecký krajLiberecLiberecPilínkov
Liberecký krajLiberecLiberecRůžodol I
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.02.2016 16:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Statutární město Liberec, E. Beneše 1, 460 59 Liberec
IČ oznamovatele: 00262978
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Text oznámení záměru: LBK325_oznameni.doc (11417 kB) - 10.09.2008 08:00:39
Informace o oznámení: LBK325_infOznam.rtf (921 kB) - 10.09.2008 08:00:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.10.2008
Závěry zjišťovacího řízení: LBK325_zjistovaci.rtf (1055 kB) - 17.10.2008 09:23:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: