Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5011
Název záměru: Liberec-průmyslová zóna Doubí, přívodní vedení VVN 110 kV z nové rozvodny TR 110/35 kV
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OV5011_duvodyUkonceni.doc (34 kB) - 11.10.2006 10:03:58
Zařazení: II/3.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecDlouhý MostDlouhý Most
Liberecký krajLiberecLiberecDoubí u Liberce
Liberecký krajLiberecLiberecPilínkov
Liberecký krajLiberecLiberecVesec u Liberce
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Datum a čas posledních úprav: 11.10.2006 11:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Severočeská energetika, a.s. , Teplická 874/8, 405 09 Děčín
IČ oznamovatele: 49903179
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV5011_oznameni.doc (4327 kB) - 29.08.2005 07:58:37
Informace o oznámení: OV5011_infOznam.doc (39 kB) - 29.08.2005 07:58:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV5011_zjistovaci.doc (79 kB) - 16.11.2005 09:20:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: