Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK058
Název záměru: Přestavba podniku Autobaterie spol. s r.o. Česká Lípa - zvýšení kapacity na 7 mil. ks autobaterií
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/4.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaČeská LípaČeská Lípa
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.06.2007 12:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Autobaterie, spol. s r.o., Dubická 958, 470 90 Česká Lípa
IČ oznamovatele: 46709410
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: LBK058_oznameni.rtf (8838 kB) - 14.04.2004 13:00:08
Informace o oznámení: LBK058_infOznam.doc (24 kB) - 14.04.2004 13:00:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: LBK058_zjistovaci.doc (1705 kB) - 31.05.2004 15:12:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Konečná Květoslava Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: LBK058_dokumentace.zip (3436 kB) - 29.01.2007 12:50:24
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: LBK058_infDokumentace.rtf (29 kB) - 29.01.2007 12:50:24
Vrácení dokumentace: LBK058_vraceni.rtf (26 kB) - 24.07.2006 07:58:13
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: LBK058_posudek.doc (381 kB) - 14.05.2007 07:33:45
Informace o posudku: LBK058_infPosudek.rtf (547 kB) - 14.05.2007 07:33:46
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
LBK058_inf1VP.rtf (547 kB) - 28.05.2007 09:26:21
Zápis z 1. veřejného projednání: LBK058_zapis1VP.rtf (162 kB) - 13.06.2007 11:05:51
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: LBK058_zaveryStan.rtf (721 kB) - 29.06.2007 11:04:51
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
LibereckýČeská LípaMěstský úřad Česká Lípa
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: