Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP077
Název záměru: Středisko pro vývoj a provoz zařízení na sběr a zpracování vyřazených chladících zařízení a ostatního elektrošrotu, včetně znovuzískávání regul. látek
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaStráž pod RalskemStráž pod Ralskem
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 10.04.2007 10:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PRAKTIK LIBEREC, s.r.o., Liberec
IČ oznamovatele: 61535389
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.01.2005
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP077_oznameni.exe (1713 kB) - 15.08.2005 14:23:37
Informace o oznámení: MZP077_infOznam.doc (38 kB) - 20.01.2005 11:08:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2005
Závěry zjišťovacího řízení: MZP077_zjistovaci.doc (849 kB) - 18.04.2005 08:39:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Konečná Květoslava Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
22.07.2005
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP077_dokumentace.exe (3056 kB) - 14.07.2005 15:46:09
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP077_infDokumentace.rtf (46 kB) - 26.07.2005 11:01:14
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obršál Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.11.2005
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP077_posudek.doc (951 kB) - 14.11.2005 16:16:34
Informace o posudku: MZP077_infPosudek.pdf (112 kB) - 15.11.2005 09:27:59
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.01.2006
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP077_zaveryStan.pdf (985 kB) - 10.04.2007 09:49:33
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
LibereckýČeská LípaMěstský úřad Stráž pod Ralskem
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: