Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK576
Název záměru: Recyklační centrum Dobkovice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajDěčínDobkoviceDobkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.10.2011 14:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan s.r.o., Dobrná 48, 407 41 Dobrná
IČ oznamovatele: 25475819
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.11.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Svobodová Jiřina Ing.
Text oznámení záměru: ULK576_oznameni.zip (5522 kB) - 19.11.2009 08:11:16
Informace o oznámení: ULK576_infOznam.pdf (56 kB) - 18.11.2009 12:35:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2009
Závěry zjišťovacího řízení: ULK576_zjistovaci.pdf (258 kB) - 21.12.2009 10:52:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Konečná Květoslava Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
05.10.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK576_dokumentace.doc (8402 kB) - 05.10.2010 07:30:57
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK576_infDokumentace.doc (45 kB) - 05.10.2010 07:30:57
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Grúz Jiří RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
03.02.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK576_posudek.pdf (482 kB) - 02.02.2011 12:50:43
Informace o posudku: ULK576_infPosudek.pdf (352 kB) - 03.02.2011 09:22:57
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
26.05.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ULK576_zaveryStan.doc (162 kB) - 13.10.2011 13:17:01
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: