Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Svobodová Jiřina Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
45922/ENV/06, 95051/ENV11, 84222/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
5153/749/OPVŽP/96
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Ing. Jiřina Svobodová DEPOS 1
Zaměstnavatel - ulice: Čs. armády 1079/30
Zaměstnavatel - mesto: Děčín
Zaměstnavatel - PSČ: 405 01
Zaměstnavatel - telefon: 604 242 976
Bydliště - ulice: Čs. armády 1079/30
Bydliště - město: Děčín
Bydliště - PSČ: 405 01
Bydliště - telefon: 412 513 054
Email: deposdecin@volny.cz
Poznámka: EIA, odborné poradenství v ekologii, činnost organizačních a ekonomických poradců
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: