Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1138
Název záměru: Rozšíření stávající technologie na zpracování polyuretanových hmot ve stávající výrobní hale v Milovicích
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkMiloviceBenátecká Vrutice
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 27.08.2013 09:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BENET AUTOMOTIVE s.r.o., Chobotecká 365, Mladá Boleslav - Čejetice, 293 01
IČ oznamovatele: 26196891
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.07.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 24.07.2013
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Text oznámení záměru: OV1138_oznameni.zip (7626 kB) - 02.07.2013 16:00:27
Informace o oznámení: OV1138_infOznam.pdf (201 kB) - 02.07.2013 15:26:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.09.2013
Závěry zjišťovacího řízení: OV1138_zjistovaci.zip (1118 kB) - 27.08.2013 09:26:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1138_infZjistovaci.pdf (150 kB) - 27.08.2013 09:26:49
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýNymburkMěstský úřad Milovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: