Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK644
Název záměru: Zpracování hliníkového odpadu tavením
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.1;II/10.1;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaNoviny pod RalskemNoviny pod Ralskem
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.06.2017 13:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Alupress s.r.o., Liberec, Volgogradská 150, 460 10 Liberec
IČ oznamovatele: 28916263
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 12.06.2017
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: LBK644_oznameni.zip (6365 kB) - 23.05.2017 08:58:53
Informace o oznámení: LBK644_infOznam.pdf (118 kB) - 23.05.2017 08:58:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.06.2017
Datum nabytí právní moci: 27.07.2017
Závěry zjišťovacího řízení: LBK644_zjistovaci.pdf (510 kB) - 26.06.2017 13:48:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: