Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8099
Název záměru: Teplárna Prostějov
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajProstějovBedihošťBedihošť
Olomoucký krajProstějovProstějovKrasice
Olomoucký krajProstějovProstějovProstějov
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 20.07.2010 09:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MORAVIA ENERGO, a.s., Jeřabinová 365, 739 61 Třinec
IČ oznamovatele: 25851870
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.06.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: OV8099_oznameni.pdf (14388 kB) - 16.06.2009 12:50:30
Informace o oznámení: OV8099_infOznam.doc (56 kB) - 16.06.2009 12:50:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.09.2009
Závěry zjišťovacího řízení: OV8099_zjistovaci.PDF (2563 kB) - 28.08.2009 08:02:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýProstějovMěstský úřad Prostějov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Konečná Květoslava Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
31.12.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV8099_dokumentace.pdf (4324 kB) - 17.12.2009 10:53:16
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8099_infDokumentace.pdf (202 kB) - 17.12.2009 12:55:49
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Skoumal Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
28.04.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV8099_posudek.pdf (241 kB) - 20.04.2010 14:19:38
Informace o posudku: OV8099_infPosudek.pdf (157 kB) - 20.04.2010 14:19:39
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
23.07.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV8099_zaveryStan.pdf (189 kB) - 20.07.2010 08:07:18
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: