Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1007
Název záměru: Rekonstrukce vedení 110 kV (V111/112),úsek TR Malešice - TR Východ
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHloubětín
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKyje
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaMalešice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaVysočany
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 24.09.2004 13:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pražská energetika, a.s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
IČ oznamovatele: 60193913
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ptáček Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV1007_oznameni.doc (171 kB) - 18.02.2003 12:43:15
Informace o oznámení: OV1007_infOznam.doc (41 kB) - 18.02.2003 12:48:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV1007_zjistovaci.doc (434 kB) - 02.09.2003 12:40:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ptáček Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV1007_dokumentace.doc (369 kB) - 22.03.2004 16:19:10
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1007_infDokumentace.doc (39 kB) - 22.03.2004 16:19:13
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Konečná Květoslava Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1007_posudek.doc (219 kB) - 20.07.2004 11:18:09
Informace o posudku: OV1007_infPosudek.doc (41 kB) - 20.07.2004 11:18:10
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV1007_inf1VP.doc (34 kB) - 19.08.2004 09:38:48
Zápis z 1. veřejného projednání: OV1007_zapis1VP.doc (85 kB) - 19.08.2004 09:38:50
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1007_zaveryStan.doc (104 kB) - 24.09.2004 12:25:19
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: