Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK333
Název záměru: Modernizace obalovny asfaltových směsí Provodín
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaProvodínProvodín
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.11.2008 08:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Silnice Žáček s.r.o.
IČ oznamovatele: 44569432
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Text oznámení záměru: LBK333_oznameni.doc (3178 kB) - 10.10.2008 07:49:36
Informace o oznámení: LBK333_infOznam.rtf (308 kB) - 10.10.2008 07:49:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.11.2008
Závěry zjišťovacího řízení: LBK333_zjistovaci.doc (121 kB) - 12.11.2008 08:57:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: