Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5085
Název záměru: Přemístění a rozšíření výroby firmy Festo Production s.r.o. v České Lípě
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaČeská LípaČeská Lípa
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Datum a čas posledních úprav: 18.03.2020 09:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Festo Production s.r.o.
IČ oznamovatele: 22800166
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.12.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 02.01.2020
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Text oznámení záměru: OV5085_oznameni.pdf (20590 kB) - 26.11.2019 16:05:03
Informace o oznámení: OV5085_infOznam.pdf (90 kB) - 16.01.2020 08:42:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Datum nabytí právní moci: 03.03.2020
Závěry zjišťovacího řízení: OV5085_zjistovaci.pdf (127 kB) - 15.01.2020 11:37:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV5085_infZjistovaci.pdf (58 kB) - 18.03.2020 09:32:09
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: