Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK711
Název záměru: Areál kompostárny Statutárního města Liberec, Londýnská ulice, Liberec
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecLiberecRůžodol I
Liberecký krajLiberecLiberecStaré Pavlovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.11.2021 13:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Statutární město Liberec
IČ oznamovatele: 00262978
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.10.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 06.11.2021
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Text oznámení záměru: LBK711_oznameni.zip (19898 kB) - 07.10.2021 13:52:32
Informace o oznámení: LBK711_infOznam.pdf (372 kB) - 07.10.2021 13:52:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.11.2021
Závěry zjišťovacího řízení: LBK711_zjistovaci.pdf (957 kB) - 18.11.2021 13:38:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: