Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK497
Název záměru: Přemístění a rozšíření technologie povrchové úpravy - elox
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/4.2
Umístění:
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.08.2012 15:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PLASTIME.CHEMI s.r.o., Liberecká 4800/73, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ oznamovatele: 25425609
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.07.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 20.08.2012
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Text oznámení záměru: LBK497_oznameni.doc (5051 kB) - 31.07.2012 12:27:46
Informace o oznámení: LBK497_infOznam.doc (65 kB) - 31.07.2012 12:27:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.08.2012
Závěry zjišťovacího řízení: LBK497_zjistovaci.pdf (2723 kB) - 29.08.2012 14:59:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení: LBK497_infZjistovaci.doc (64 kB) - 29.08.2012 14:59:15
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: