Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK716
Název záměru: Koupaliště Dubice - venkovní bazén
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/116
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaČeská LípaDubice u České Lípy
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.03.2022 15:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ oznamovatele: 00260428
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.01.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 21.02.2022
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Text oznámení záměru: LBK716_oznameni.zip (6615 kB) - 20.01.2022 15:28:36
Informace o oznámení: LBK716_infOznam.pdf (374 kB) - 20.01.2022 15:28:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.03.2022
Datum nabytí právní moci: 01.04.2022
Závěry zjišťovacího řízení: LBK716_zjistovaci.pdf (702 kB) - 01.03.2022 15:14:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení: LBK716_infZjistovaci.pdf (702 kB) - 01.03.2022 15:14:16
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: