Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK959
Název záměru: Nový výrobní areál Benteler ČR s.r.o. v Klášterci nad Ohří
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovKlášterec nad OhříVernéřov
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.08.2016 14:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Benteler ČR s.r.o., Školní 713, 463 31 Chrastava
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 22.05.2016
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Text oznámení záměru: ULK959_oznameni.zip (38478 kB) - 02.05.2016 14:39:57
Informace o oznámení: ULK959_infOznam.pdf (136 kB) - 02.05.2016 14:39:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.06.2016
Závěry zjišťovacího řízení: ULK959_zjistovaci.pdf (293 kB) - 15.08.2016 14:25:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK959_infZjistovaci.zip (1008 kB) - 15.08.2016 14:25:25
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: