Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK575
Název záměru: Rychnov u Jablonce nad Nisou ČOV - intenzifikace, skladování síranu železitého
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajJablonec nad NisouRychnov u Jablonce nad NisouRychnov u Jablonce nad Nisou
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.12.2014 16:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
IČ oznamovatele: 49099469
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 21.11.2014
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Text oznámení záměru: LBK575_oznameni.doc (13113 kB) - 31.10.2014 14:18:58
Informace o oznámení: LBK575_infOznam.pdf (120 kB) - 31.10.2014 14:18:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.12.2014
Závěry zjišťovacího řízení: LBK575_zjistovaci.pdf (161 kB) - 01.12.2014 16:24:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: