Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK484
Název záměru: Linka na výrobu kompostu k energetickému využití v Areálu Teplárny Varnsdorf a.s.
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: ULK484_duvodyUkonceni.JPG (495 kB) - 30.07.2009 08:48:22
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajDěčínVarnsdorfVarnsdorf
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.07.2009 09:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 05 Teplice
IČ oznamovatele: 49099469
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.08.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Text oznámení záměru: ULK484_oznameni.doc (7353 kB) - 25.08.2008 08:11:37
Informace o oznámení: ULK484_infOznam.doc (32 kB) - 25.08.2008 08:11:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.10.2008
Závěry zjišťovacího řízení: ULK484_zjistovaci.doc (91 kB) - 07.10.2008 11:07:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: