Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1155
Název záměru: MO_Odbočení Most Sever - zdvojení V144
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/85
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostMostHořany
Ústecký krajMostMostMost II
Ústecký krajMostMostSouš
Ústecký krajMostMostTřebušice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.08.2021 08:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
IČ oznamovatele: 24729035
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.07.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 31.07.2021
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Text oznámení záměru: ULK1155_oznameni.zip (11140 kB) - 30.06.2021 09:40:46
Informace o oznámení: ULK1155_infOznam.zip (163 kB) - 01.07.2021 09:07:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.08.2021
Datum nabytí právní moci: 14.09.2021
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1155_zjistovaci.pdf (950 kB) - 12.08.2021 08:26:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK1155_infZjistovaci.pdf (55 kB) - 12.08.2021 08:26:35
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: