Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK609
Název záměru: Rozšíření výrobních prostor, Laird s.r.o.
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecLiberecDoubí u Liberce
Liberecký krajLiberecLiberecDoubí u Liberce
Poznámka: 782/80, 782/103, 782/104, 782/105, 782/107
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.01.2016 08:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Laird s.r.o., Průmyslová 497, 462 11 Liberec
IČ oznamovatele: 27074081
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 06.01.2016
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: LBK609_oznameni.pdf (9734 kB) - 17.12.2015 09:20:31
Informace o oznámení: LBK609_infOznam.docx (55 kB) - 17.12.2015 09:20:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.01.2016
Datum nabytí právní moci: 19.02.2016
Závěry zjišťovacího řízení: LBK609_zjistovaci.pdf (195 kB) - 19.01.2016 08:52:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: