Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK280
Název záměru: Obecní sportovně kulturní areál Lesní zátiší k.ú. Brniště
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.8
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaBrništěBrniště
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.01.2008 13:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Obec Brniště
IČ oznamovatele: 00260401
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.12.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Text oznámení záměru: LBK280_oznameni.doc (2011 kB) - 06.12.2007 12:37:28
Informace o oznámení: LBK280_infOznam.rtf (921 kB) - 06.12.2007 12:37:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.01.2008
Závěry zjišťovacího řízení: LBK280_zjistovaci.rtf (1016 kB) - 14.01.2008 13:11:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
LibereckýČeská LípaMěstský úřad Mimoň
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: