Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5027
Název záměru: Přemístění a rozšíření výroby firmy polyvanced GmbH v České Lípě
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaČeská LípaČeská Lípa
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Datum a čas posledních úprav: 05.08.2010 13:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: polyvanced GmbH – filiálka
IČ oznamovatele: 49864262
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Text oznámení záměru: OV5027_oznameni.doc (60763 kB) - 11.03.2009 15:37:22
Informace o oznámení: OV5027_infOznam.doc (38 kB) - 18.03.2009 13:20:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.03.2009
Závěry zjišťovacího řízení: OV5027_zjistovaci.doc (144 kB) - 18.06.2009 09:37:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Konečná Květoslava Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV5027_dokumentace.doc (101162 kB) - 07.01.2010 13:21:23
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV5027_infDokumentace.pdf (59 kB) - 22.12.2009 09:59:50
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV5027_posudek.doc (2034 kB) - 02.04.2010 07:49:07
Informace o posudku: OV5027_infPosudek.pdf (50 kB) - 02.04.2010 07:49:08
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV5027_zaveryStan.pdf (161 kB) - 05.08.2010 12:36:20
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: