Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1098
Název záměru: Vestavba lakovny a zařízení na zpracování poloyuretanových hmot do stávající skladové haly v Milovicích
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkMiloviceBenátecká Vrutice
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 17.05.2010 10:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BENET AUTOMOTIVE s.r.o., Chobotecká 365, 293 01 Mladá Boleslav - Čejetice
IČ oznamovatele: 26196891
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Text oznámení záměru: OV1098_oznameni.doc (2102 kB) - 27.03.2009 12:42:06
Informace o oznámení: OV1098_infOznam.doc (47 kB) - 27.03.2009 12:48:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV1098_zjistovaci.PDF (263 kB) - 02.06.2009 13:07:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýNymburkMěstský úřad Milovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Konečná Květoslava Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV1098_dokumentace.doc (2867 kB) - 06.10.2009 14:18:56
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1098_infDokumentace.doc (47 kB) - 06.10.2009 14:18:56
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mertl Alexandr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1098_posudek.pdf (5743 kB) - 24.02.2010 10:42:36
Informace o posudku: OV1098_infPosudek.doc (70 kB) - 24.02.2010 10:42:36
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1098_zaveryStan.pdf (90 kB) - 17.05.2010 09:30:54
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýNymburkMěstský úřad Milovice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: