Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1079
Název záměru: Špičkový zdroj 45 MW - zdroj energie - plynová turbína (Špičkový zdroj 50 MW -zdroj energie - plynová turbína; nový název)
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBohnice
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Oznamovatel: Pražská energetika, a.s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
IČO oznamovatele: 60193913
Datum a čas posledních úprav: 08.09.2009 09:02
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.12.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ptáček Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: OV1079_oznameni.doc (364 kB) - 11.12.2007 09:46:20
Informace o oznámení: OV1079_infOznam.doc (49 kB) - 11.12.2007 09:46:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.01.2008
Závěry zjišťovacího řízení: OV1079_zjistovaci.doc (50 kB) - 28.01.2008 10:08:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 8
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ptáček Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV1079_dokumentace.doc (433 kB) - 31.10.2008 08:58:57
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1079_infDokumentace.doc (48 kB) - 31.10.2008 08:58:58
Vrácení dokumentace: OV1079_vraceni.doc (43 kB) - 14.08.2008 10:09:49
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Dvořáková Irena RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
05.06.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1079_posudek.pdf (448 kB) - 01.06.2009 14:09:06
Informace o posudku: OV1079_infPosudek.doc (46 kB) - 01.06.2009 14:09:07
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV1079_inf1VP.doc (34 kB) - 21.07.2009 10:37:05
Zápis z 1. veřejného projednání: OV1079_zapis1VP.doc (79 kB) - 21.07.2009 10:29:19
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1079_zaveryStan.PDF (613 kB) - 08.09.2009 08:01:31
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: