Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1004
Název záměru: Rekonstrukce vedení 2x110 kV úsek Na horkách - Chodov
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaChodov
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKunratice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaŠeberov
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 19.12.2003 10:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pražská energetika, a.s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
IČ oznamovatele: 60193913
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ptáček Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV1004_oznameni.doc (166 kB) - 19.11.2002 08:44:05
Informace o oznámení: OV1004_infOznam.doc (56 kB) - 19.11.2002 15:53:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV1004_zjistovaci.zip (3074 kB) - 04.03.2003 15:10:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ptáček Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV1004_dokumentace.doc (352 kB) - 08.07.2003 08:56:22
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1004_infDokumentace.doc (54 kB) - 08.07.2003 08:56:26
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ládyš Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1004_posudek.doc (203 kB) - 10.10.2003 05:37:56
Informace o posudku: OV1004_infPosudek.doc (54 kB) - 10.10.2003 05:37:56
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV1004_inf1VP.doc (45 kB) - 10.10.2003 05:48:08
Zápis z 1. veřejného projednání: OV1004_zapis1VP.doc (75 kB) - 13.11.2003 13:17:37
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1004_zaveryStan.doc (111 kB) - 19.12.2003 10:27:03
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: