Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA975
Název záměru: Průmyslová - zkapacitnění, 1. etapa křižovatka Kolbenova - Kbelská, Praha 9
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: PHA975_duvodyUkonceni.pdf (296 kB) - 23.02.2021 09:19:46
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHloubětín
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaVysočany
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 23.02.2021 09:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
IČ oznamovatele: 63834197
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 02.06.2015
Zpracovatel oznámení: Ing. Kateřina Hladká, Ph.D.
Text oznámení záměru: PHA975_oznameni.pdf (45549 kB) - 13.05.2015 13:05:14
Informace o oznámení: PHA975_infOznam.pdf (943 kB) - 13.05.2015 13:05:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.10.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PHA975_zjistovaci.zip (13023 kB) - 05.10.2015 13:00:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: