Záměry na území ČR
Kód záměru: STC408
Název záměru: Silnice I/18 Příbram, jihovýchodní obchvat
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramDubnoDubno
Středočeský krajPříbramHájeHáje u Příbramě
Středočeský krajPříbramPříbramBrod u Příbramě
Středočeský krajPříbramPříbramPříbram
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.05.2008 08:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC408_oznameni.pdf (11708 kB) - 07.04.2006 11:14:33
Informace o oznámení: STC408_infOznam.doc (64 kB) - 12.04.2006 08:39:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC408_zjistovaci.doc (97 kB) - 05.01.2007 15:54:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC408_dokumentace.pdf (4424 kB) - 27.08.2007 12:33:15
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC408_infDokumentace.doc (89 kB) - 27.08.2007 12:33:16
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mertl Alexandr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC408_posudek.pdf (7031 kB) - 21.12.2007 09:47:48
Informace o posudku: STC408_infPosudek.doc (56 kB) - 21.12.2007 09:50:40
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
03.01.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC408_inf1VP.doc (59 kB) - 03.01.2008 08:41:39
Zápis z 1. veřejného projednání: STC408_zapis1VP.doc (109 kB) - 30.01.2008 11:39:52
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
30.04.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC408_zaveryStan.doc (215 kB) - 02.05.2008 07:16:43
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýPříbramMěstský úřad Příbram
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: