Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK476
Název záměru: Lovosice železniční vlečka-terminál
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceLovosiceLovosice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.05.2011 10:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČD Cargo, a.s., Nábr. Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha
IČ oznamovatele: 28196678
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: ULK476_oznameni.pdf (15826 kB) - 23.07.2008 13:46:34
Informace o oznámení: ULK476_infOznam.doc (32 kB) - 23.07.2008 13:46:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.05.2009
Závěry zjišťovacího řízení: ULK476_zjistovaci.doc (113 kB) - 06.05.2009 06:58:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bakeš Jiří Mgr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.06.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK476_dokumentace.pdf (1895 kB) - 16.06.2010 14:37:27
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK476_infDokumentace.doc (39 kB) - 21.06.2010 09:24:43
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
10.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK476_posudek.pdf (2280 kB) - 08.11.2010 10:44:00
Informace o posudku: ULK476_infPosudek.pdf (402 kB) - 05.01.2011 11:43:43
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
25.11.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK476_inf1VP.pdf (361 kB) - 05.01.2011 11:42:45
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK476_zapis1VP.pdf (59 kB) - 11.01.2011 15:56:59
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
25.05.2011
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ULK476_zaveryStan.pdf (5806 kB) - 31.05.2011 09:27:29
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: