Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6226
Název záměru: Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice – Rosice nad Labem - Stéblová
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceMikuloviceMikulovice u Pardubic
Pardubický krajPardubicePardubicePardubice
Pardubický krajPardubiceSrchSrch
Pardubický krajPardubiceStaré JesenčanyStaré Jesenčany
Pardubický krajPardubiceStéblováStéblová
Pardubický krajPardubiceČeperkaČeperka
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO oznamovatele: 70994234
Datum a čas posledních úprav: 10.11.2017 05:49
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV6226_oznameni.pdf (145191 kB) - 25.07.2016 06:02:30
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: OV6226_infOznam.pdf (156 kB) - 25.07.2016 06:02:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6226_zjistovaci.pdf (149 kB) - 12.10.2016 06:19:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
03.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 05.06.2017
Text dokumentace: OV6226_dokumentace.pdf (75617 kB) - 27.04.2017 07:07:00
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6226_infDokumentace.pdf (155 kB) - 27.04.2017 07:07:00
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Losík Jan Mgr., Ph.D
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6226_posudek.zip (34297 kB) - 19.09.2017 06:41:37
Informace o posudku: OV6226_infPosudek.pdf (204 kB) - 19.09.2017 06:41:37
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen
Text stanoviska: OV6226_zaveryStan.pdf (363 kB) - 10.11.2017 05:49:15
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: