Záměry na území ČR
Kód záměru: STC237
Název záměru: Silnice I/9+I/16 Mělník, obchvat 1.-4. etapa
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkMělníkMělník
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.09.2008 09:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha; Truhlářská 16, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Čapek Ondřej Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC237_oznameni.doc (2809 kB) - 22.11.2004 10:28:01
Informace o oznámení: STC237_infOznam.doc (62 kB) - 19.11.2004 11:54:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC237_zjistovaci.doc (113 kB) - 31.12.2004 13:19:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Čapek Ondřej Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
07.02.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC237_dokumentace.pdf (5572 kB) - 29.01.2008 12:10:48
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC237_infDokumentace.doc (89 kB) - 29.01.2008 12:10:48
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
23.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC237_posudek.pdf (14929 kB) - 23.05.2008 08:54:38
Informace o posudku: STC237_infPosudek.doc (68 kB) - 23.05.2008 08:54:39
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
23.05.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC237_inf1VP.doc (79 kB) - 25.06.2008 15:33:41
Zápis z 1. veřejného projednání: STC237_zapis1VP.doc (259 kB) - 16.07.2008 08:04:16
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
04.09.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC237_zaveryStan.doc (344 kB) - 04.09.2008 08:16:57
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: