Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP427
Název záměru: Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha do odbočky Jeneček
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaRuzyně
Středočeský krajPraha-západDobrovízDobrovíz
Středočeský krajPraha-západHostiviceHostivice
Středočeský krajPraha-západHostiviceLitovice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 30.01.2017 08:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří
IČ oznamovatele: 46342796
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.10.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 22.10.2013
Zpracovatel oznámení: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: MZP427_oznameni.zip (51471 kB) - 23.09.2013 13:15:02
Informace o oznámení: MZP427_infOznam.pdf (138 kB) - 23.09.2013 13:15:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP427_zjistovaci.zip (3824 kB) - 11.11.2013 10:29:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP427_infZjistovaci.pdf (154 kB) - 11.11.2013 10:29:12
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
13.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 12.09.2015
Text dokumentace: MZP427_dokumentace.zip (58644 kB) - 05.08.2015 11:14:50
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP427_infDokumentace.pdf (127 kB) - 05.08.2015 11:14:50
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.01.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 12.02.2016
Text posudku: MZP427_posudek.pdf (1294 kB) - 08.01.2016 13:30:53
Informace o posudku: MZP427_infPosudek.pdf (193 kB) - 08.01.2016 13:33:35
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
03.02.2016
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP427_inf1VP.pdf (192 kB) - 02.02.2016 11:22:52
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
10.02.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP427_zaveryStan.zip (605 kB) - 30.01.2017 08:59:38
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: