Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA777
Název záměru: Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo Písnice (včetně depa)
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKamýk
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKrč
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKunratice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaLhotka
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaLibuš
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaMichle
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaNusle
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaPísnice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaVinohrady
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaVršovice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Oznamovatel: Inženýring dopravních staveb a.s.
IČO oznamovatele: 27923673
Datum a čas posledních úprav: 08.04.2020 10:13
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.06.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: PHA777_oznameni.zip (159452 kB) - 01.06.2011 09:12:06
Informace o oznámení: PHA777_infOznam.pdf (257 kB) - 01.06.2011 07:52:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.08.2011
Závěry zjišťovacího řízení: PHA777_zjistovaci.pdf (18640 kB) - 14.12.2011 16:51:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.12.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA777_dokumentace.zip (193411 kB) - 14.12.2011 13:43:20
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA777_infDokumentace.pdf (530 kB) - 14.12.2011 11:39:15
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
20.07.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 20.08.2012
Text posudku: PHA777_posudek.pdf (20241 kB) - 20.07.2012 12:09:41
Informace o posudku: PHA777_infPosudek.PDF (312 kB) - 20.07.2012 12:19:09
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
09.08.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA777_inf1VP.pdf (397 kB) - 09.08.2012 08:39:57
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA777_zapis1VP.pdf (208 kB) - 08.01.2013 16:56:07
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA777_zaveryStan.zip (1336 kB) - 19.07.2016 10:01:22
Prodloužení stanoviska: PHA777_prodlouzeniStan.pdf (303 kB) - 08.04.2020 10:13:05
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: