Záměry na území ČR
Kód záměru: STC695
Název záměru: Silnice I/18 Příbram, jihovýchodní obchvat 2. část
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramBohutínBohutín
Středočeský krajPříbramBohutínTisová u Bohutína
Středočeský krajPříbramNarysovNarysov
Středočeský krajPříbramPříbramBrod u Příbramě
Středočeský krajPříbramPříbramPříbram
Středočeský krajPříbramPříbramZdaboř
Středočeský krajPříbramPříbramŽežice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.07.2021 15:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, Dukelských hrdinů 34, 170 00 Praha
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC695_oznameni.pdf (3218 kB) - 27.08.2007 12:09:36
Informace o oznámení: STC695_infOznam.doc (102 kB) - 27.08.2007 12:09:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC695_zjistovaci.doc (303 kB) - 16.10.2007 15:07:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
30.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC695_dokumentace.pdf (18619 kB) - 30.05.2008 09:31:41
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC695_infDokumentace.doc (90 kB) - 30.05.2008 09:31:41
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mertl Alexandr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
14.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC695_posudek.pdf (9667 kB) - 14.11.2008 15:03:42
Informace o posudku: STC695_infPosudek.doc (56 kB) - 14.11.2008 15:07:58
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
03.12.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC695_inf1VP.doc (60 kB) - 03.12.2008 17:22:46
Zápis z 1. veřejného projednání: STC695_zapis1VP.doc (229 kB) - 29.12.2008 11:37:32
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC695_zaveryStan.zip (1309 kB) - 17.06.2019 16:51:21
Prodloužení stanoviska: STC695_prodlouzeniStan.zip (1044 kB) - 29.07.2021 15:09:30
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: