Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP142
Název záměru: Rychlostní silnice R49, stavba 4902.2 Fryšták - Lípa (2. etapa)
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/9.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínBřezováBřezová u Zlína
Zlínský krajZlínFryštákHorní Ves u Fryštáku
Zlínský krajZlínLukovLukov u Zlína
Zlínský krajZlínOstrataOstrata
Zlínský krajZlínSlušoviceSlušovice
Zlínský krajZlínVeseláVeselá u Zlína
Zlínský krajZlínZlínKlečůvka
Zlínský krajZlínZlínVelíková
Zlínský krajZlínZlínŠtípa
Zlínský krajZlínZádveřice-RakováZádveřice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 06.09.2017 14:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP142_oznameni.pdf (1068 kB) - 29.11.2006 12:47:14
Informace o oznámení: MZP142_infOznam.pdf (217 kB) - 29.11.2006 13:29:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP142_zjistovaci.doc (5441 kB) - 06.02.2007 11:14:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Čapek Ondřej Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
05.01.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP142_dokumentace.zip (25319 kB) - 22.12.2010 11:17:36
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP142_infDokumentace.pdf (84 kB) - 22.12.2010 11:17:47
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
01.07.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP142_posudek.zip (9889 kB) - 07.07.2011 07:59:03
Informace o posudku: MZP142_infPosudek.pdf (77 kB) - 07.07.2011 07:59:03
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP142_inf1VP.pdf (79 kB) - 25.07.2011 15:36:14
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP142_zapis1VP.pdf (82 kB) - 28.11.2011 13:00:08
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
02.12.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP142_zaveryStan.zip (616 kB) - 06.09.2017 14:19:28
Prodloužení stanoviska: MZP142_prodlouzeniStan.pdf (363 kB) - 22.06.2017 09:04:45
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Z kapacitních důvodů je zveřejněna pouze textová část dokumentace s texty jednotlivých studií. Grafické a mapové přílohy lze poskytnout na vyžádání. V závěru zjišťovacího řízení požadovalo MŽP mimo jiné zpracovat jednu společnou dokumentaci pro stavby stavba 4902.2 Fryšták – Lípa (2.etapa), 4903 Lípa - Pozděchov, stavba 4904 Pozděchov – Horní Lideč, stavba 4905 Horní Lideč – hranice ČR/SR (Střelná). Dne 23. 6. 2009 MŽP obdrželo společnou dokumentaci záměru „Rychlostní silnice R49 v úseku Fryšták – státní hranice ČR/SR“, která však byla dopisem ze dne 5. 10. 2009 vrácena oznamovateli k dopracování. Dopisem ze dne 3. 2. 2010 byla, na základě požadavku, Ministerstvem životního prostředí akceptována možnost vyčlenění stavby 4902.2 ze společného posuzování výše uvedených staveb. Jedná se o méně konfliktní úsek rychlostní silnice R49. Vyčlenění a tím urychlení projektové přípravy umožní také splnění podmínky souhlasného stanoviska vydaného dne 16. 11. 2009 k záměru „Rychlostní silnice R49, stavba 4902.1 Fryšták – Lípa, 1. etapa“, jež požaduje zprovoznění stavby 4902.1 souběžně se stavbou 4902.2 Fryšták – Lípa, 2. etapa.