Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA494
Název záměru: Mimoúrovňová křižovatka R/4 Zbraslav – Lipence, Praha 5
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaLipence
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaZbraslav
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 14.04.2008 15:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Technická správa komunikací hlavního města Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
IČ oznamovatele: 63844194
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.11.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Čapek Ondřej Ing.
Text oznámení záměru: PHA494_oznameni.zip (28892 kB) - 02.11.2007 10:55:42
Informace o oznámení: PHA494_infOznam.pdf (197 kB) - 02.11.2007 10:55:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.04.2008
Závěry zjišťovacího řízení: PHA494_zjistovaci.pdf (1274 kB) - 14.04.2008 14:43:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 16
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: