Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP050
Název záměru: Těžba stavebních surovin s následnou rekultivací uložením inertních a inertizovaných materiálů - lokalita Baková, k. ú. Zbuzany
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-západZbuzanyZbuzany
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 10.02.2006 14:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Bakova I. cava, s.r.o., Vězeňská 5, Praha 1
IČ oznamovatele: 25765493
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Čapek Ondřej Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP050_oznameni.zip (9670 kB) - 30.10.2003 10:02:08
Informace o oznámení: MZP050_infOznam.doc (51 kB) - 30.10.2003 11:14:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP050_zjistovaci.tif (5660 kB) - 19.01.2004 11:53:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Čapek Ondřej Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP050_dokumentace.zip (11007 kB) - 25.02.2005 11:20:04
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP050_infDokumentace.doc (54 kB) - 25.02.2005 11:20:04
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Martiš Miroslav doc., RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP050_posudek.zip (19523 kB) - 19.09.2005 11:53:36
Informace o posudku: MZP050_infPosudek.doc (141 kB) - 19.09.2005 11:53:36
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP050_inf1VP.doc (133 kB) - 13.10.2005 11:47:46
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP050_zapis1VP.pdf (369 kB) - 10.02.2006 14:19:25
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP050_zaveryStan.pdf (555 kB) - 10.02.2006 14:20:21
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: