Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC435
Název záměru: Regenerace sídliště Máj České Budějovice, úsek 06 – Východ – M. Horákové
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHC435_duvodyUkonceni.pdf (367 kB) - 14.11.2018 10:31:38
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceČeské BudějoviceČeské Budějovice 2
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.11.2018 10:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Statutární město České Budějovice, nám. Př. Otakara II. č.1,2, 370 92 Č. B.
IČ oznamovatele: 00244732
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.06.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Čapek Ondřej Ing.
Text oznámení záměru: JHC435_oznameni.zip (7778 kB) - 24.07.2009 08:09:31
Informace o oznámení: JHC435_infOznam.doc (116 kB) - 18.06.2009 11:42:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHC435_zjistovaci.doc (157 kB) - 17.07.2009 07:10:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Čapek Ondřej Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
28.06.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHC435_dokumentace.zip (35219 kB) - 25.06.2010 14:01:14
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHC435_infDokumentace.pdf (110 kB) - 28.06.2010 14:22:06
Vrácení dokumentace: JHC435_vraceni.pdf (82 kB) - 25.10.2010 09:02:43
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: