Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA253
Název záměru: Komunikační propojení MČ Praha 12 s Pražským okruhem, stavbou SOKP 513 - křižovatka s SOKP Komořany, stavba č. 8560
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKomořany
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaModřany
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 11.03.2020 15:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor městského investora
IČ oznamovatele: 00064581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Čapek Ondřej Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA253_oznameni.pdf (1833 kB) - 30.10.2006 13:24:20
Informace o oznámení: PHA253_infOznam.pdf (271 kB) - 30.10.2006 13:24:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA253_zjistovaci.pdf (2874 kB) - 06.03.2007 13:40:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 12
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Čapek Ondřej Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
02.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA253_dokumentace.zip (100732 kB) - 02.12.2008 09:13:06
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA253_infDokumentace.pdf (123 kB) - 02.12.2008 09:13:06
Vrácení dokumentace: PHA253_vraceni.zip (402 kB) - 27.11.2008 11:00:48
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obst Petr RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
30.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA253_posudek.pdf (4858 kB) - 30.03.2009 13:37:59
Informace o posudku: PHA253_infPosudek.pdf (340 kB) - 30.03.2009 13:38:00
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
11.01.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA253_inf1VP.pdf (150 kB) - 11.01.2008 11:37:05
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA253_zapis1VP.doc (316 kB) - 23.04.2008 10:19:11
Informace o místě a času konání
2. veřejného projednání:
PHA253_inf2VP.pdf (307 kB) - 21.04.2009 12:41:46
Zápis z 2. veřejného projednání: PHA253_zapis2VP.doc (216 kB) - 03.06.2009 08:43:14
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
10.09.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PHA253_zaveryStan.zip (19601 kB) - 13.09.2017 14:05:19
Prodloužení stanoviska: PHA253_prodlouzeniStan.pdf (541 kB) - 11.03.2020 15:25:03
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: