Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1741
Název záměru: I/27 Přeštice - obchvat, jižní část
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihPřešticePřeštice
Plzeňský krajPlzeň-jihPřešticeŽerovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.09.2015 07:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 19.08.2015
Zpracovatel oznámení: Čapek Ondřej Ing.
Text oznámení záměru: PLK1741_oznameni.zip (38328 kB) - 30.07.2015 08:39:45
Informace o oznámení: PLK1741_infOznam.zip (356 kB) - 30.07.2015 09:58:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.09.2015
Datum nabytí právní moci: 10.10.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1741_zjistovaci.pdf (418 kB) - 10.09.2015 07:41:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: