Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS560
Název záměru: Silnice II/405, Jihlava (Pančava) - most č. 405-001
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaJihlavaJihlava
Kraj VysočinaJihlavaJihlavaPančava
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 26.09.2011 13:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kraj Vysočina
IČ oznamovatele: 70890749
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.08.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Čapek Ondřej Ing.
Text oznámení záměru: VYS560_oznameni.pdf (22811 kB) - 30.08.2011 07:58:48
Informace o oznámení: VYS560_infOznam.pdf (102 kB) - 30.08.2011 07:58:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.09.2011
Závěry zjišťovacího řízení: VYS560_zjistovaci.pdf (127 kB) - 26.09.2011 12:14:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: