Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA076
Název záměru: Objektové parkoviště P+R Zličín III., k.ú. Třebonice
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaTřebonice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 24.08.2005 14:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HL.M.PRAHY, Šrefánikova 23, 150 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 63834197
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Čapek Ondřej Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA076_oznameni.pdf (7466 kB) - 08.12.2003 12:36:36
Informace o oznámení: PHA076_infOznam.pdf (137 kB) - 08.12.2003 12:36:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA076_zjistovaci.pdf (3288 kB) - 03.02.2004 16:44:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Čapek Ondřej Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA076_dokumentace.zip (12989 kB) - 27.10.2004 10:10:01
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA076_infDokumentace.pdf (116 kB) - 27.10.2004 10:02:19
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obst Petr RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA076_posudek.doc (8391 kB) - 18.04.2005 14:17:17
Informace o posudku: PHA076_infPosudek.pdf (120 kB) - 18.04.2005 14:17:18
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA076_inf1VP.pdf (121 kB) - 10.05.2005 16:23:24
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA076_zapis1VP.doc (175 kB) - 09.06.2005 14:32:54
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA076_zaveryStan.pdf (5857 kB) - 24.08.2005 13:11:50
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: