Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC534
Název záměru: Přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu - silnice I/34 (severní spojka)
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceČeské BudějoviceČeské Budějovice 2
Jihočeský krajČeské BudějoviceČeské BudějoviceČeské Budějovice 3
Jihočeský krajČeské BudějoviceČeské BudějoviceČeské Vrbné
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.04.2022 07:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.05.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mužík Radomír Mgr.
Text oznámení záměru: JHC534_oznameni.zip (7215 kB) - 04.05.2011 15:00:33
Informace o oznámení: JHC534_infOznam.pdf (92 kB) - 04.05.2011 15:20:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.06.2011
Závěry zjišťovacího řízení: JHC534_zjistovaci.pdf (115 kB) - 08.06.2011 06:12:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Čapek Ondřej Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
25.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 24.09.2014
Text dokumentace: JHC534_dokumentace.zip (73215 kB) - 25.08.2014 09:42:17
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHC534_infDokumentace.pdf (435 kB) - 25.08.2014 09:42:17
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
08.12.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 07.01.2015
Text posudku: JHC534_posudek.pdf (2303 kB) - 09.12.2014 10:48:46
Informace o posudku: JHC534_infPosudek.pdf (438 kB) - 09.12.2014 10:48:46
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
23.12.2014
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHC534_inf1VP.pdf (336 kB) - 05.01.2015 09:52:21
Zápis z 1. veřejného projednání: JHC534_zapis1VP.zip (1030 kB) - 16.01.2015 11:50:12
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
18.03.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHC534_zaveryStan.zip (998 kB) - 02.01.2016 08:12:51
Prodloužení stanoviska: JHC534_prodlouzeniStan.pdf (216 kB) - 11.04.2022 07:01:32
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: