Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Mužík Radomír Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
80105/ENV/14, MZP/2020/710/2019
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
39738/ENV/10
Platnost do: 26.05.2025
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: EIA SERVIS s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: U Malše 20
Zaměstnavatel - mesto: České Budějovice
Zaměstnavatel - PSČ: 370 01
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: A. Barcala 28
Bydliště - město: České Budějovice
Bydliště - PSČ: 370 05
Bydliště - telefon: 776 732 352
Email: rmusa@seznam.cz, muzik@eiaservis.cz
Poznámka: EIA, SEA, biologické hodnocení dle z č. 114/1992 Sb., hlukové studie, ekodozory
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: Ano