Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC1007
Název záměru: Obalovna živičných směsí k. ú. Úsilné
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/41
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceÚsilnéÚsilné
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.03.2022 09:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. František Aldler, Jubilejní 2856/16a, 370 10 České Budějovice
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.01.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 24.02.2022
Zpracovatel oznámení: Mužík Radomír Mgr.
Text oznámení záměru: JHC1007_oznameni.zip (16436 kB) - 25.01.2022 11:25:58
Informace o oznámení: JHC1007_infOznam.pdf (161 kB) - 25.01.2022 11:25:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.03.2022
Závěry zjišťovacího řízení: JHC1007_zjistovaci.zip (2066 kB) - 24.03.2022 09:23:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: