Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1152
Název záměru: Modernizace traťového úseku Praha-Libeň - Praha-Malešice, I. stavba
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHloubětín
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHrdlořezy
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaLibeň
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaMalešice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaStrašnice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaVysočany
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 23.03.2018 12:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 12.02.2015
Zpracovatel oznámení: Mužík Radomír Mgr.
Text oznámení záměru: OV1152_oznameni.zip (26810 kB) - 13.01.2015 11:33:35
Informace o oznámení: OV1152_infOznam.pdf (173 kB) - 13.01.2015 11:50:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.03.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OV1152_zjistovaci.zip (6999 kB) - 16.03.2015 18:20:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1152_infZjistovaci.pdf (141 kB) - 16.03.2015 18:20:42
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaDrážní úřad - pracoviště Praha
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 9
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mužík Radomír Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
17.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 16.09.2016
Text dokumentace: OV1152_dokumentace.zip (69202 kB) - 10.08.2016 17:53:15
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV1152_prepracovana.zip (14639 kB) - 04.10.2017 16:20:04
Informace o dokumentaci: OV1152_infDokumentace.pdf (273 kB) - 10.08.2016 17:48:37
Vrácení dokumentace: OV1152_vraceni.pdf (288 kB) - 11.01.2017 14:56:51
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Lundáková Ivana Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
09.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 08.11.2017
Text posudku: OV1152_posudek.zip (29772 kB) - 04.10.2017 16:33:19
Informace o posudku: OV1152_infPosudek.pdf (273 kB) - 04.10.2017 16:33:19
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
09.11.2017
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV1152_inf1VP.pdf (210 kB) - 02.11.2017 11:51:38
Zápis z 1. veřejného projednání: OV1152_zapis1VP.pdf (332 kB) - 23.03.2018 12:32:42
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1152_zaveryStan.pdf (715 kB) - 23.03.2018 12:33:55
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaDrážní úřad - pracoviště Praha
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 9
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: