Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC1021
Název záměru: ČOV České Budějovice, sušárna odvodněných kalů
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/56;II/63
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceHrdějoviceHrdějovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.06.2022 10:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice - České Budějovice
IČ oznamovatele: 00244732
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.05.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 02.06.2022
Zpracovatel oznámení: Mužík Radomír Mgr.
Text oznámení záměru: JHC1021_oznameni.zip (13429 kB) - 02.05.2022 12:49:19
Informace o oznámení: JHC1021_infOznam.pdf (161 kB) - 02.05.2022 12:49:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.06.2022
Závěry zjišťovacího řízení: JHC1021_zjistovaci.pdf (260 kB) - 17.06.2022 10:08:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
JihočeskýČeské BudějoviceMagistrát města České Budějovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: