Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5092
Název záměru: ZZKO Liberec
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení:
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecLiberecHorní Růžodol
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Datum a čas posledních úprav: 15.11.2021 10:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel:
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kovář Roman Dr., Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV5092_dokumentace.zip (14845 kB) - 21.06.2021 10:12:14
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV5092_infDokumentace.pdf (91 kB) - 21.06.2021 10:11:53
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV5092_posudek.pdf (916 kB) - 04.10.2021 09:18:04
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
10.11.2021
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV5092_zaveryStan.pdf (150 kB) - 15.11.2021 10:47:39
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: