Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA932
Název záměru: Rekultivace a revitalizace skládky Motol na pozemcích 430/1 a 430/5 (2014)
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PHA932_duvodyUkonceni.pdf (255 kB) - 18.06.2018 17:05:36
Zařazení: §4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaMotol
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 18.06.2018 17:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: P-V rekultivace s.r.o.
IČ oznamovatele: 25715607
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 18.08.2014
Zpracovatel oznámení: Kovář Roman Dr., Ing.
Text oznámení záměru: PHA932_oznameni.pdf (38980 kB) - 28.07.2014 10:11:04
Informace o oznámení: PHA932_infOznam.pdf (813 kB) - 28.07.2014 10:11:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.01.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PHA932_zjistovaci.PDF (2870 kB) - 29.01.2015 13:37:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA932_infZjistovaci.PDF (314 kB) - 29.01.2015 13:37:50
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kovář Roman Dr., Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
15.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 14.06.2017
Text dokumentace: PHA932_dokumentace.pdf (49436 kB) - 15.05.2017 15:04:25
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA932_infDokumentace.PDF (797 kB) - 15.05.2017 15:04:25
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ládyš Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 19.01.2018
Text posudku: PHA932_posudek.zip (12689 kB) - 20.12.2017 11:33:21
Informace o posudku: PHA932_infPosudek.pdf (1998 kB) - 20.12.2017 11:33:21
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. - viz podlimitní záměry PHA2169P.